Методи збору журналістської інформації - курсовая работа

Курсова бота на тему:

«Методи збору інформації»

Зміст

Вступ

Документальні джерела інформації

Предметно-речова галузь як джерело інформації

Людина як джерело журнальчикістської інформації

Державні організації як джерела інформації

Інформаційні агенції

Інтернет як джерело журнальчикістської інформації

Спеціалізовані сайти для журнальчикістів

Жанр інтерв’ю як джерело інформації

Масове опитування і анкетування

Спілкування журнальчикістів між собою

Спостереження і експеримент

Висновки

Вступ

Метою цієї роботи є аналіз способів Методи збору журналістської інформації - курсовая работа збору інформації у журнальчикістській діяльності, їх класифікація і визначення, особливості, плюси і мінуси такої діяльності. Також в своїй боті я спробую визначити всі можливі джерела інформації, розклавши їх як то кажучи «по поличкам», а також нестандартні джерела і методи збору інформації. Об’єктом дослідження в моїй курсовій Методи збору журналістської інформації - курсовая работа боті спочатку постають найпопулярніші джерела інформації, правила використання цієї інформації, а також корисні поради для успішної журнальчикістської діяльності. Перед початком реалізації будь-якого журнальчикістського задуму потрібно перш за все визначити об’єкт дослідження. Ним можуть виступити різні суспільні проблеми і процеси або окремо взята людина чи Ії діяльність. На цьому Методи збору журналістської інформації - курсовая работа етапі необхідно володіти початковими навичками збору та обробки інформації. Тому дуже важливо вміти отримувати тільки необхідну інформацію. Необхідна інформація виновата відповідати ряду вимог. Основними вимогами є об’єктивність, достовірність, свіжість, завершеність і т.д. В основі інформації повинен бути реальний факт, знайдений і оброблений журнальчикістом. Як то кажуть Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, факт-король будь-якого журнальчикістського матеріалу. Саме тому сбір інформаційного матеріалу такий важливий. Але і до факта існують певні вимоги. Він повинен представляти суспільний інтерес, мати інформаційну цінність, бути достовірним, оперативним і повним. В оточуючому нас світі мільйони фактів, які нередко не існують окремо один від 1-го. Тому для журнальчикі100 дуже Методи збору журналістської інформації - курсовая работа важливо знайти і визначити факт. Потрібну інформацію можна знайти де завгодно, навіть в найнеочікуванішому місці. Зазвичай інформацію можна черпати із різних сфер життя, наприклад політики, економіки, культури, спорту, побуту та ін.. Факт в свою чергу можна знайти в документах, доповідях, об’явах, статтях, в рекламі. Крім відомих джерел збору Методи збору журналістської інформації - курсовая работа інформації існують також інші, нестандартні джерела. Наприклад, можна дізнатися про майбутні входи заздалегідь. Зазвичай це нестандартні, неочікувані місця. Наприклад, здача якогось об’єкта в експлуатацію і т.д. На мій погляд, журнальчикіст може досягти найвищої майстерності у підготовці свого матеріалу тоді, если він шукає нетрадиційні джерела і теми і Методи збору журналістської інформації - курсовая работа трохи виходить за рамки традиційного сюжетного одноманіття. «Всё новое, необыкновенное и увлекательное для ваших читателей и есть сюжет, – по последней мере, в эмбрионе.»[3]Також при використанні журнальчикістом інформації із різних джерел дуже важлива уважність, адже будь-яка помилка чи фактична неточність можуть дискредитувати журнальчикі100. А його помилки Методи збору журналістської інформації - курсовая работа при пошукі інформації можуть ввести в оману цілу громадину, яка може втратити довіру до журнальчикі100. Займаючись пошуком інформації, журнальчикіст проробляє свою власний стиль роботи з джерелами інформації, тому йому необхідно об’єктивно представляти різні джерела інформації і володіти їхніми координатами. Загалом, можна виділити три основних джерела інформації: документ, людина Методи збору журналістської інформації - курсовая работа і предметно - речева галузь. У моїй боті я спробую якнайповніше розкрити ці джерела інформації, дослідити їх. Я спробую дослідити типи документів, з якими може стикатися журнальчикіст при пошуку інформації, і принципи роботи з ними, предметно-речову галузь, принципи збору інформації через людину, специфічні джерела інформацій та ін.

Документальні джерела інформації

Інформація Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, яку журнальчикіст використовую в своїй діяльності, може бути знайдена у документах. Документи бувають матеріальними носіями інформації, яка може бути передана в часі і просторі. Також бувають юридичні документи, які підтверджують власність особи на що-небудь. Для журнальчикістики обидва значення слова «документ» важливі, адже «діловий документ» є нічим іншим, як різновид Методи збору журналістської інформації - курсовая работа документальних джерел інформації, який так само важливий для діяльності журнальчикі100. Із різного роду документів можна отримати інформацію різного нраву, від законів, рішень і постанов влади, до свойства місць, людей, подій. Використання документальних джерел інформації починається з їх пошуку. У наш час це не повинно бути занадто Методи збору журналістської інформації - курсовая работа складним завданням. Бота з документами потребує від журнальчикі100 спеціальних навичок і знань, наприклад високої грамотності, знання про типи документів і т.д.

Документи можна класифікувати за типом діяльності:

· Державно-адміністративні

· Суспільно-політичні

· Наукові

· Виробничо-адміністративні

· Нормативно-технічні

· Художні

· Довідково-інформаційні

Також документи можна класифікувати за сферами їх обороту:

· Виробничі-різні тексти, які забезпечують інформаційне обслуговування виробничого життя Методи збору журналістської інформації - курсовая работа трудових колективів, потреби управлінь в державній та виробничій сфері. Такі документи завжди повинні реєструватися. Але не існує ніяких нормативів про доступ до таких документів журнальчикі100. Тому дістати необхідну інформацію нередко буває справою не з легких, потрібно йти на різні нестандартні ходи аби заволодіти потрібною інформацією, а також заручитися допомогою Методи збору журналістської інформації - курсовая работа людей, маючих відношення до потрібних документів;

· Документи суспільних організацій-як і виробничі, забезпечують інформаційне обслуговування партій, різного роду організацій, суспільних рухів, різних об’єднань. Дістати таку інформацію також нелегко, адже нередко трапляється так, що офіційної інформації, наданої прес-службами виявляється недостатньо, і журнальчикіст вимушений діставати інформацію навіть незаконним Методи збору журналістської інформації - курсовая работа шляхом;

· Побутові документи можуть вміщувати в собі як офіційні так і особисті матеріали. Вони забезпечують інформаційне обслуговування людей в побуті. Знайти такі документі-найважче, адже вони в більшості своїй є приватною власністю людини, яку вона може показати тільки за власним бажанням. Це можуть бути особисті листи, розписки, щоденники та ін. І звичайно Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, використовування таких матеріалів може бути здійснено тільки із згоди власника.

Також існує іще одна класифікація документів:

· За методом фіксування інформації. Це може бути рукописні і друковані папери, фото і кіно плівки, аудіо записи, магнітні стрічки, цифрові носії інформації;

· За типом авторства. Це можуть бути особисті або Методи збору журналістської інформації - курсовая работа суспільні документи, розписки, протоколи та ін.;

· За статусом. Наприклад, офіційні і неофіційні документи, постанова влади, пояснювальні записки;

· За ступенем близькості до емпіричного матеріалу. Наприклад, анкети, а потім зроблена за їхніми плодами доповідь;

· За методом отримання документу;

Способ аналізу документа обирається в залежності від цілі журнальчикі100 і нраву документа. Це можуть бути загальні Методи збору журналістської інформації - курсовая работа методи або спеціальні, які потребують особливих знань. Для того щоб добре освоїти документ треба отримати дані з нього, потім їх інтерпретувати і в кінці зафіксувати.

Отримання даних розуміє під собою швидкість і глибоку обробку знакової інформації, яка полягає у аналізі, оцінці і поясненні отриманих даних. Дуже важлива точна Методи збору журналістської інформації - курсовая работа фіксація отриманих даних, адже можна сказати, що журнальчикіст створює вже новий документ-опрацьовані записи журнальчикі100, які за певних мозгов можуть мати юридичну силу. При використанні достатній кількості документальної інформації журнальчикіст може сформувати новий документ або повідомлення. Документи, з якими працює журнальчикіст розуміють під собою правдиві, достовірні, надійні дані Методи збору журналістської інформації - курсовая работа. Якщо виникають сумніви в справжності документу, необхідно спеціальним чином перевірити його. Цей аналіз містить в собі велику увагу до будь-яких, навіть найменших деталей документа і до його вигляду, метою якого є пошук і виявлення ознак справжності або несправжньості документа. Іноді зробити це буває досить складно, тоді потребується допомога інших Методи збору журналістської інформації - курсовая работа спеціалістів. При цьому важливо розрізняти між собою документально затверджені факти і такі факти, як наприклад просто стали відомі із достовірних джерел. Використання такої інформації потребує спеціальних поміток. Все це робиться для того, аби журнальчикіст не ввів в оману читачів недостовірною інформацією і не втратив своєї репутації через таку помилку.

Для Методи збору журналістської інформації - курсовая работа того щоб перевірити достовірність інформації яка міститься в якомусь джерелі потрібно дотримуватись спеціальних правил:

· Розрізняти між собою реальний опис подій і їх інтерпретацію, тобто дійсні факти і думку щодо их;

· Визначати, якими джерелами інформації користувався создатель документу;

· Виявляти наміри создателя документа при його створюванні;

· Враховувати, якщо Методи збору журналістської інформації - курсовая работа це можливо, атмосферу, у якій створювався документ, і чи могла вона якимось чином впливати на його якість;

Перевірка джерела також може бути здійснена шляхом порівняння його з іншими фактами, а якщо документ є інформаційною основою для серйозних висновків журнальчикіст повинен проконсультуватися із експертом тій чи іншій області, досліджуваній журнальчикістом.

Предметно-речова галузь Методи збору журналістської інформації - курсовая работа як джерело

Предметно-речова галузь-це те, що оточує нас. Це предмети, речі, об’єкти, які можуть слугувати для журнальчикі100 носієм різної інформації. Дуже важливо для журнальчикі100 верно визначити ці джерела інформації. Для журнальчикі100 дуже важлива інформаційна підтримка, яка може полегшити діяльність журнальчикі100 і правильне визначення об’єктів Методи збору журналістської інформації - курсовая работа з цього джерела. Для інформування журнальчикістів використовують спеціальні системи, а саме:

· Брифінги-коротка за часом нарада журнальчикістів, на якій вони ознайомлюються з позицією органів влади щодо різних питань;

· Презентації-світські входи, призначені для зустрічі різних політичних, суспільних або приватних структур з громадськістю і з журнальчикістами, для ознайомлення з їхніми Методи збору журналістської інформації - курсовая работа новими планами та плодами їх діяльності;

· Прес-конференції-зустрічі політичних або суспільних діячів, представників науки, культури, спорту за представниками ЗМІ у зв’язку з подіями, пов’язаними з ними і для подання запитань і отримання відповідей на их;

· Прес-релізи-спеціально дібрані повідомлення для ЗМІ про важливі факти, підготовані спеціальними Методи збору журналістської інформації - курсовая работа прес-службами;

· Інформаційні картки про наявні події з різних сфер діяльності, які створюються корпоративними інформаційними агенціями;

· Екстрені повідомлення, передані через швидкісні джерела, які надсилають в органи ЗМІ прес-секретарі і прес-служби;

Ці служби надсилають ЗМІ різного рода корисну інформацію, яку потім журнальчикісти використовують у підготовці статей і телевізійних Методи збору журналістської інформації - курсовая работа ефірів. Найбільшого успіху інформаційні канали досягають тоді, если вони обмінюються між собою планами, інформацією, если вони є елементами однієї системи. Адже суспільство знаходиться під впливом декількох джерел інформації, і її споживачі повинні отримувати якісну, достовірну, і головне, цікаву інформацію. Адже если ЗМІ повторюють одне 1-го, або навпаки, розміщують Методи збору журналістської інформації - курсовая работа взагалі протилежну один одному інформацію, споживач може відчувати різного роду дискомфорт, нудьгу або розчарування. Тому тільки від компетентності журнальчикістів залежить, чи буде задоволений споживач створюваної ними інформації.

Людина як джерело журнальчикістської інформації

Людина є найголовнішим із джерел інформації. Це живе джерело, яке є суб’єктом діяльності, яке приймає участь Методи збору журналістської інформації - курсовая работа у багатьох природних і соціальних процесах, має багату кількість зв’язків і є найпродуктивнішим, невичерпним джерелом інформації. Людина-це свідок подій і змін у навколишньому світі або його учасник. Вона виступає найзмістовнішим носієм інформації про навколишній світ, а також про для себя, про свій внутрішній світ. І звичайно, вона Методи збору журналістської інформації - курсовая работа слугує розповсюджувачем інформації, отриманої від інших людей. З точки зору журнальчикі100, людина є дуже особливим джерелом інформації, адже у відмінності від документальних і предметно-речових джерел людина може бути неочікуваною, може розкритися або не розкритися, може сказати правду або неправду і т.д. Тому журнальчикіст, який працює з людиною Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, повинен враховувати основні особливості людської психіки, щоб не образити людину і дістати потрібну, достовірну інформацію.

Державні організації як джерела інформації

Журнальчикіст сьогодні має право отримувати інформацію від державних органів і організацій, суспільних об’єднань і посадових особо. Але дістати інформацію з цього джерела, яка є дуже важливою Методи збору журналістської інформації - курсовая работа для аудиторії, є найбільшою проблемою для засобів масової комунікації. Для початку потрібно визначити всі можливі джерела інформації. Якщо потрібно знайти якомога більше інформації про негативні події , то найкращими носіями цієї інформації будуть перші люди, які дізналися про ці події-працівники міліції, охорони здоров’я, державної автоінспекції, рятувальники, пожежники, а Методи збору журналістської інформації - курсовая работа також перші свідки. Нема нічого чудного, що вищезазначені люди краще знають про те, що трапилось, і тому журнальчикістами ці джерела інформації освоєні краще. Якщо говорити про добрі події, то інформація про их періодично фіксується спеціальними службами муніципальних округів. На жалко, це здійснюється не так оперативно, як хотілося б. Тому дуже Методи збору журналістської інформації - курсовая работа важливо добре уявляти собі структуру органів управління країни, мі100, області. На сьогоднішній денек є багато різних періодичних довідників, які публікують інформацію такового роду. Такий довідник може дуже допомогти журнальчикісту в пошуку інформації.

Інформаційні агенції

Окремо слід пригадати про такі джерела інформації, як інформаційні агентства. Вони забезпечують журнальчикістську діяльність, передаючи Методи збору журналістської інформації - курсовая работа основний, фактичний матеріал, який підлягає подальшій обробці журнальчикістом. Самі ці служби, як правило, не контактують з аудиторією. Ідея створення такої служби зародилася на початку 19 сторіччя. Француз Шарль Гавас вперше створив свою мережу агенцій у різних місцях, продавая у пресу знайдену ними інформацію. На сьогоднішній денек найпопулярнішими у світі є такі Методи збору журналістської інформації - курсовая работа агентства: «Associated Press» і «United Press

International» (США), «Agance France-Press» (Франція), «Reuters»

(Великобританія) и ИТАР-ТАСС (Росія). Ці агенції є найбільш впливовими джерелами інформації і є лідерами інформаційного ринку багатьох країн. У рамках величавых регіонів світу діють регіональні агенції. У окремих країнах-національні, у областях і містах-обласні Методи збору журналістської інформації - курсовая работа і міські, а також ті, які створюються при видавництвах і телекомпаніях. В цілях оперативності інформаційні агенції користуються швидкісними видами зв’язку, навіть космічного, мають великі компьютер’ютерні центри, які слугують для підготовки, обробки і зберігання інформації, яка постійно відправляється користувачам за допомогою різних джерел. Таким чином інформаційні агенції передають журнальчикістам найсвіжішу Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, найоперативнішу інформацію, і є дуже економічними, адже вони дуже скорочують часові і фінансові витрати працівників преси на відправку своїх кореспондентів інші країни для отримання найновішої інформації, пошук якої є проблематичним, наприклад, бота журнальчикі100 в гарячих точках, в зонах заворушень, озброєих конфліктів і т.д. В Україні наприклад, дуже відомим Методи збору журналістської інформації - курсовая работа і величавым є інформаційне агентство « Укрінформ» - це державне інформаційне агентство, яке щодня публікує близько 500 інформаційних та аналітичних повідомлень українською, російською, англійською та німецькою мовами, має майже 200 оригінальних фотознімків. Агентство співпрацює з багатьма зарубіжними інформаційними інститутами, у тому числі і світовими, на основі двосторонніх угод. Укрінформ - єдиний від Методи збору журналістської інформації - курсовая работа України член Європейського Альянсу інформаційних агентств. В Україні агентство представлено власними кореспондентами і фотокореспондентами в усіх областях України. Зарубіжні кореспонденти агентства оперативно інформують про події з Німеччини, Китаю, Польщі, Росії, Сербії, Румунії, Угорщини, Узбекистану, країн Балтії та інших. Одержувачами інформації Укрінформу є державні структури, газети різних рівнів та телерадіокомпанії України, підприємства Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, організації, комерційні фірми, зарубіжні споживачі.

Інтернет як джерело журнальчикістської інформації

Інтернет є унікальним, перспективним і неосяжним джерелом будь-якої інформації. Це недорогий, потужний механізм, який може дуже допомогти будь-якій людині для пошуку чого завгодно. А особливо для журнальчикі100, адже це дуже зручне і більш ніж змістовне Методи збору журналістської інформації - курсовая работа джерело. Кількість корисної для журнальчикі100 інформації, яка міститься в мережі Інтернет, важко переоцінити. Але крім цього, він може скріпити зв'язок між журнальчикістами і ЗМІ в Україні і в світі. Також він може бути носієм вже обробленої журнальчикістом інформації в електронних Інтернет виданнях, а також виступати альтернативним способом публіцистики під Методи збору журналістської інформації - курсовая работа час кризи або в разі встановлення цензури. Також він може бути корисний для електронного розповсюдження новин, публікацій і реклами. Найкраще для пошуку інформації-це приєднатися до мережі і переглянути різні сайти, найпотрібніші з яких можна знайти через спеціальну програму для пошуку. Цей спосіб є найплодотворнішим для отримання журнальчикістом потрібної інформації Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, адже в Інтернеті можна знайти все, що завгодно. Дослідження Інтернета - це завжди і навмисний пошук, і випадкові знахідки.

Спеціалізовані сайти для журнальчикістів

Нижче приводиться перелік спеціальних веб-сайтів для журнальчикістів, створених аби полегшити боту журнальчикі100.

· Editor & Publisher

http://www.mediainfo.com/edpub

· Environmental Journalism Home Page

http://www.tribnet Методи збору журналістської інформації - курсовая работа.com/environ/env_home.htm

· Freedom Forum

http://www2.nando.net/prof/freedom/1994/freedom.html

· GlasNews

http://solar.rtd.utk.edu/~aboyle/glasnews/master.html

· Inet-News

http://www.helsinki.fi/valttdk/lists/inet-news/

· NewsLink

http://www.newslink.org/menu.html

· Town Hall – общество проф журналистов

http://town.hall.org/places/spj/.

Жанр інтерв’ю як джерело Методи збору журналістської інформації - курсовая работа інформації

Завдяки інтерв’ю журнальчикіст може отримати величезну кількість необхідної йому інформації. Адже інтерв’ю-це безпосереднє спілкування з людьми, це способ, при якому через бесіду можна пізнати потрібні речі, тому вивчення цього нюансу напряму відповідає досліджуваній темі. Інтерв’ю –це вид організованої речової взаємодії, яка направляється з боку журнальчикі100 чітко Методи збору журналістської інформації - курсовая работа розуміючими пізнавальними завданнями і розуміють під собою розробку стратегії і стратегии, які відповідають умовам взаємодії. Журнальчикіст повинен бути добре підготований до інтерв’ю, повинен знати, на яку інформацію він може розраховувати, починаючи бесіду. Насамперед журнальчикіст повинен володіти такою інформацією, як фактичні дані, знання в тій чи іншій області(яка Методи збору журналістської інформації - курсовая работа відповідає темі бесіди, діяльності людини), пояснювати або коментувати ту чи іншу подію, пропозиції і прогнози. Наприклад, факти можуть бути як позитивними, так і негативними, вони можуть належати як до минулого, так і до майбутнього, як із власного життя інтервюірумого, так і із приватного життя іншої особи. Дуже важливу роль відіграє Методи збору журналістської інформації - курсовая работа поведінка людини. Не завжди вона виражає готовність до бесіді. Потрібно пам’ятати, що не про все можна розмовляти з інтерв’юером. Правильність постановки бесіди потребує від журнальчикі100 спеціальних навичок у спілкуванні, спеціальних тактичних прийомів. Здесь для журнальчикі100 дуже важливе знання психології спілкування. Також запитання можуть бути Методи збору журналістської інформації - курсовая работа направленні на пізнання поглядів, суджень, відношення співрозмовника до окремих нюансів дійсності. Така ситуація може спостерігатися в портретних інтерв’ю. Іще одна важлива якість такового журнальчикіста-вміння сходитися з людьми, мати неконфліктний нрав, подобатися людям. Адже кількість і якість інформації, отриманої в процесі бесіди залежить від того, наскільки журнальчикіст зумів «розговорити» свого співрозмовника Методи збору журналістської інформації - курсовая работа і настроїти його на бесіду. М.Н. Кім пропонує наступну класифікацію інтерв’ю. В залежності від складу бесіди інтерв’ю бувають формалізованими(журнальчикіст повинен бути чітко інформованим про факт) і неформалізовані(більш схильні до отримання широких пізнань про співрозмовника). За ступенем інтенсивності інтерв’ю бувають короткі, середні і сфокусовані Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, кожен із яких використовується в залежності від мети журнальчикі100. Кожний журнальчикіст розробляє власну стратегию ведення інтерв’ю. Підбор питань, їх послідовність і комбінування-все це вибір тих засобів спілкування, які найбільш підходять під дану бесіду, ритм розмови, спеціальні прийоми-це все обмыслена стратегия журнальчикі100. З точки зору інформаційної насиченості Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, найбільш вдале інтерв’ю можна створити якщо:

· Добре підготуватися до бесіди, тобто вивчити предмет розмови, а також вивчити співрозмовника як індивідуальність;

· Навчитися контролювати хід бесіди, замічати ускладнення розмови і своєчасно прибирати їх;

· Володіти достатньою кількістю прийомів, здатних збагачувати спілкування;

Також існують спеціальні положення щодо ведення інтерв’ю:

· Журнальчикіст Методи збору журналістської інформації - курсовая работа повинен іти до співрозмовника маючи думку, але при цьому, з бажанням отримати думку. Його питання повинні налаштовувати співрозмовника на розмову;

· Щоб бесіда була плодотворною, для початку треба зацікавити в співрозмовника. Журнальчикіст може задавати потрібні питання, але співрозмовник завжди має право не відповідати на их;

· Сам журнальчикіст повинен Методи збору журналістської інформації - курсовая работа бути цікавий співрозмовнику як людина;

Кожне джерело інформації має свої плюси і мінуси. Інтерв’ю є найсуб’єктивнішим джерелом інформації. Наприклад, очевидці однієї події по різному можуть розповісти про свої враження від неї. Але все ж таки ця якість може бути дуже корисною для журнальчикіста-він може почути різні думки, точки Методи збору журналістської інформації - курсовая работа зору на делему, по іншому подивитись на ситуацію і зробити корисні висновки. Кожному журнальчикісту буває потрібно провести інтев’ю, опитувати людей, вести бесіду, без якої рідко обходиться створення матеріалу. Справжній журнальчикіст повинен верно вести бесіду, налаштувати і зацікавити співрозмовника, аби йому було приємно спілкуватися з ним.

Масове опитування Методи збору журналістської інформації - курсовая работа і анкетування

Для ЗМІ дуже важлива інформація про сприйняття громадськістю тієї чи іншої ситуації або факту, адже без отримання такої інформації ЗМІ втрачають шанси на конкурентоспроможність своєї продукції. Щоб цього не сталося повинне постійне вивчення аудиторії. Масове анкетування -це способ отримання даних про стан суспільного розуміння, суспільної думки, суспільної практики за Методи збору журналістської інформації - курсовая работа допомогою усного опитування багатьох людей. Найскладнішим в цій справі є формулювання питань, на які можна отримати гідну відповідь. Анкетування -це способ отримання тих самих даних, але за допомогою спеціальних анкет, які оформлюються письмово. Такі анкети можуть бути закритими і відкритими. Закриті пропонують вибрати наявний варіант відповіді Методи збору журналістської інформації - курсовая работа, зазначений в анкеті, а відкриті дають змогу вільного формування відповіді. Для створення опитування дуже важлива грамотність-найголовніше для отримання точних итогів. Не завадить також консультація із соціологом по цьому питанню, особливо якщо предмет вивчення потребує від создателя анкети особливих знань. Такі опитування мають величезні можливості, наприклад-свобода, адже при правильній постановці відповідь Методи збору журналістської інформації - курсовая работа можна отримати майже на будь-яке запитання. Але це також дуже суб’єктивне джерело інформації, адже кожна людина особлива і має свої індивідуальні погляди на ту чи іншу сторону життя. Також, окрім письмових та усних опитувань існує такий спосіб, як телефонне опитування. Цей спосіб став особливо популярним в останні Методи збору журналістської інформації - курсовая работа роки. Від людини, яка проводить опитування телефоном, потребується максимум коректності і так та, грамотності, досконалості у володінні темою опитування, адже його головне завдання-отримати довіру і увагу співрозмовника.

Спілкування журнальчикістів між собою

Іще одним джерелом інформації може слугувати обмін інформацією між колегами-журналістами. Їх спілкування є Методи збору журналістської інформації - курсовая работа невичерпним джерелом корисної і потрібної інформації. Адже журнальчикіст-як губка, яка вбирає внутри себя всю цікаву інформацію, яка може бути корисною не тільки йому, але і колегам. В таких бесідах представники ЗМІ не тільки обмінюються фактами, але можуть одразу його осмислити і зробити потрібні висновки. На мій погляд, такий спосіб Методи збору журналістської інформації - курсовая работа отримання інформації журнальчикістами не тільки добре впливає на їх творчу діяльність, але і розширює їх кругозір. Він сприяє підтриманню інформаційної співпраці і спілкування між журнальчикістами, що в свою чергу гарно впливає на якість інформації, яку потім споживає аудиторія.

Спостереження і експеримент

Іще одним джерелом інформації є спостереження. Якщо воно верно Методи збору журналістської інформації - курсовая работа розроблене, то воно дає змогу вивчити не тільки окремі аспекти якогось явища, але і все явище повністю. Систематичне спостереження -це спостереження, яке орієнтоване на отримання даних про розвиток з тієї чи іншої сфери, про поведінку тієї чи іншої особи за допомогою багаторазових контактів впродовж довгого часу. Цей способ издавна Методи збору журналістської інформації - курсовая работа існує і успішно використовується у журнальчикістиці. Наприклад, для ефективного спостереження журнальчикісти перевтілюються в інших людей-наприклад, змінюють на деякий час професію(включене спостереження) або випробовують для себя в невідомій раніше ролі. Це робиться для того, щоб якомога реальніше описати свій об’єкт спостереження, подивитися на нього зсередини. Створення власних Методи збору журналістської інформації - курсовая работа висновків має дуже індивідуальний нрав для кожного журнальчикі100, тому індивідуальні ефекти, використані впродовж реєстрації висновків створює необхідний настрій і відчуття реальності, достовірності, а також ефект присутності. В залежності від позиції спостерігача розрізняють відкрите і приховане спостереження. При відкритому спостереженні журнальчикіст не приховує своєї цілі, присутності і складу роботи. При прихованому Методи збору журналістської інформації - курсовая работа він до кінця спостереження не відкриває цілі свого розслідування. Для успішного розслідування журнальчикіст має мати такі якості, як інтуїція, фантазія, уява, загальний рівень розвитку. Всі ці якості допомагають ефективно використовувати журнальчикістське спостереження. Також журнальчикіст повинен обов’язково фіксувати все побачене і почуте ним, адже це може бути важливим Методи збору журналістської інформації - курсовая работа у формування готового спостереження і містити в собі ті чи інші моменти життя, які дозволяють побачити нові потрібні факти. Але журнальчикісти використовують такий спосіб нечасто, адже це потребує багато часу, матеріальних і організаційних издержек.

Висновки

У своїй боті я дослідила джерела інформації в журнальчикістиці. Спочатку я зробила загальний огляд і Методи збору журналістської інформації - курсовая работа характеристику головних джерел інформації, потім розглядала кожне джерело окремо. В своїй боті я, використовуючи спеціальну літературу і корисні Інтернет -ресурси, дійшла певних висновків. Отримання інформації-це завжди взаємодія журнальчикі100 з об’єктом. Це можуть бути документи, предметно-речова галузь або людина. Тому, обираючи те чи інше джерело Методи збору журналістської інформації - курсовая работа інформації, журнальчикіст повинен враховувати:

· Цілі своєї роботи, тема матеріалу, розслідування обстоятельств непосредственної ситуації і т.д.;

· Доступність джерел інформації, пошук співрозмовників або спеціальної літератури або іншої потрібної інформації;

· Строчки збору інформації;

· Ступінь надійності інформації;

Існує величезна кількість різноманітних джерел інформації. Всі вони мають як плюси, так і мінуси. Щоб діяльність Методи збору журналістської інформації - курсовая работа журнальчикі100 була успішною, він повинен знати і разуміти використовувати всі джерела інформації, адже це додасть різноманіття в матеріали і в саме життя цього журнальчикі100.

Використана література

1. Аграновський В. 2-ая древная. Беседы о журналистике.

2. Журналистское расследование. История способа и современная практика (под общ. ред. А.Д. Константинова)

3. Ворошилов Методи збору журналістської інформації - курсовая работа В.В. Журналистика.

4. Даутова Р.В. Методика исследования журналистики.

5. Ким М.Н. Разработка сотворения журналистского произведения.

6. Лазутина Г.В. Базы творческой деятельности журналиста.

7. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики.


metodi-realizacii-vpn-setej.html
metodi-regulirovaniya-denezhnogo-kreditnogo-obrasheniya.html
metodi-regulirovaniya-i-optimizacii-zakazov.html